Suggesties voor oplossen Europese Kredietcrisis

Ik ben de laatste tijd aan het brainstormen over hoe we de Europese kredietcrisis kunnen beëindigen. Des te langer we in de infantiele oplossing van Draghi -nog meer schuldcreatie om een schuldprobleem op te lossen- blijven geloven, des te groter de kans dat Europa een gigantische humanitaire ramp te wachten staat. Ook het idee dat landen met grote problemen zoals Griekenland, Portugal of Spanje erbovenop kunnen komen (überhaupt) door “Austerity” (begroting in balans te brengen) is hoogst ongeloofwaardig en in de menselijke geschiedenis naar mijn weten nog nooit succesvol geweest. Zonder ontwaarding van je eigen munt via je eigen centrale bank werkt dat simpelweg niet en zelfs averechts.

Als dit nog twee jaar zo door gaat, en er staat 20.000 miljard euro aan giftige obligaties en bankleningen op de balans van de ECB, en de boel ploft dan uiteindelijk alsnog, dan kan het in heel Europa heel ongezellig op straat worden, en dat is een gigantische understatement. Als je het boek van Ferfal gelezen hebt over de crisis in Argentinië, dan word je niet vrolijk. Criminaliteit kan bizarre vormen aannemen, gezinnen die uit de vuilnisbak eten, kinderen die werkelijk dood gaan van de honger. Verkrachtingen, kidnappingen, moorden, carjackings, honger, en wat al niet meer. Ferfal kent niemand in Buenos Aires die niet persoonlijk aangevallen of overvallen is geweest. Tijdens de crisisjaren zijn enkele van zijn vrienden vermoord door criminelen.

Wat we nu aan het doen zijn, is het massaal redden van banken. En dat doen we door geld van burgers aan de banken te geven. Elke cent die we aan Griekenland geven (“lenen”, maar zeker niet terugkrijgen) verdwijnt in de zakken van banken en hedgefunds die willens en wetens een hoog risico genomen hebben door geld aan Griekenland te lenen. Laten we alstublieft stoppen om de banken en beleggers te spekken met hardverdiende euro’s van Nederlandse huisvaders en -moeders. Dit kan echt niet doorgaan zo! Het systeem moet om en niet zo’n beetje ook. Een zeer duidelijke uitleg van de gigantische macht die centrale banken gekregen hebben, is hier te vinden: Het pokerspel van de centrale banken.

Ik denk dat we nu de knop om moeten zetten en de pijn toe moeten laten. We moeten stoppen met het redden van de banken. We moeten aan de burgers gaan denken. We zitten al zo diep in de stront dat het niet meer te redden is met “Magic Mushrooms” van de “Super Mario Brothers“. Des te langer we wachten des te verder we wegzakken en des te groter de ellende zal zijn en des te langer die voort zal duren.

Ik houd er niet van om alleen maar met de vinger te wijzen zonder met (een poging tot) een oplossing te komen. Dus bij deze wat suggesties om de crisis aan te pakken en er binnen een paar jaar weer enigszins bovenop te komen.

Het allerbelangrijkste is dat we geen nieuwe schulden meer maken. De banken geven we geen geld meer, maar slechts de middelvinger. Vallen ze om, dan vallen ze maar om. Pech voor hen! Het gevolg is dat we de PIIGS-landen ook moeten laten vallen. Dat klinkt keihard, maar is ook in hun belang. Haircuts van 80-90% (ze hoeven maar 10-20% terug te betalen van hun schulden) zijn noodzakelijk voor alle PIIGS-landen. Vervolgens gaan ze allemaal terug naar hun eigen valuta’s. Het gaat heel pijnlijk worden en alle Europese banken zullen omvallen. Het welvaartsniveau zal zeer flink dalen, ook bij ons in Nederland. De opgeblazen welvaartsballon knapt! Het is echter de enige manier hoe we dit op kunnen lossen. Elke andere oplossing is niets anders dan het vooruitschoppen van de kan, “Kicking the can down the road”. Hieronder heb ik wat suggesties hoe we Europa weer een goede toekomst kunnen geven:

Nederlandse Staatsbank oprichten, degelijkheid en stabiliteit, geen risico-kapitalisme. Of evt. de Postbank weer in ere herstellen.

• Alle commerciële banken aan hun lot overlaten: ploffen ze, dan ploffen ze. Laat kapitalisme haar werk doen. Foute keuzes, dan ervoor boeten en ruimte creëren voor nieuwe banken.

• Redt een bank het niet zelfstandig, dan alle leidinggevenden bij de banken hun bonussen en overmatig hoge vergoedingen terug laten betalen, al moeten ze hun villa’s liquideren tegen de (lage) marktwaarde

• Alle geplofte spaartegoeden tot maximaal 200.000 euro per huishouden veiligstellen en verhuizen naar de Nederlandse Staatsbank

• Alle hypotheken naar de Nederlandse Staatsbank. Kan je een tophypotheek niet afbetalen, dan volgt helaas wel executie woning en mag je naar een goedkope huurwoning.

• Mensen die hoge posities in de financiële wereld bekleed hebben, worden uitgesloten van politieke carrière. Exit Mario Monti, Mario Draghi, Lukas Papademos en vast nog flink wat meer.

• Veel strengere regels voor banken en financiële instellingen opstellen
Bankdirectie wordt persoonlijk aansprakelijk in het geval een bank omvalt (zoals in Zwitserland nu al het geval is). Politici mogen bij overduidelijk wanbeheer of corruptie ook persoonlijk aansprakelijk gesteld worden, wat mij betreft.

• Controles van overheidsbeslissingen en banken door twee-jaarlijks willekeurig gekozen groep wetenschappelijke studenten. Veel meer historisch onderzoek is nodig; Hoe de crisis nu aangepakt wordt, is al ontelbaar keren geprobeerd in de geschiedenis en het is bekend dat het niet werkt. Uitsluiten vriendjespolitiek en tevens invloed lobby uit industrie en financiële wereld uitbannen

• Overheidsadviseurs zoals Jim Rogers (Clinton had hem vroeger als adviseur) aannemen. Mensen met een bewezen track-record op het gebied van het voorspellen van economische ontwikkelingen. Zie o.a. deze Tegenlicht-uitzending.

• Alle Europese landen of in ieder geval de Zuid Europese landen (inclusief Frankrijk) terug naar hun eigen munteenheid

• Schulden van de PIIGS landen massaal afschrijven naar 10-20% van de huidige schuldenlast

• Pensioenfondsen zullen veel verliezen. Kleine pensioenen aanvullen vanuit de staat. Grote pensioenen hebben helaas pech.

• Mogelijkheid geld bij te drukken moet terug naar de Nederlandse staat en mag niet meer bij de DNB of ECB liggen, aan wie we tot nog toe rente moesten betalen. Wel moet er een waterdicht, superstreng systeem zijn dat er niet overmatig bijgedrukt wordt. Moet in landsbelang zijn (aanleg infrastructuur b.v.) en in verhouding zijn met duurzame economische groei en mag geen inflatie veroorzaken

• Veel vaker referenda voor belangrijke zaken

• Twee keer per jaar de mogelijkheid om een minister via referenda naar huis te sturen. Denk aan een de Jager: “Elke cent aan Griekenland krijgen we terug, met rente”. Jan Kees, je mag naar huis! Ga maar eerst je huiswerk geschiedenis doen. Begin maar eens met dit boek.

• Huisvesting door de overheid: iedereen heeft het recht een simpele, maar fijne staatswoning te huren voor, zeg, 400 euro. Geen werk, dan hoef je (per 2 personen) niet voor zo’n woning te betalen en je krijgt 300 euro zakgeld waar je het mee moet doen. Zekerheid van woning, voeding en gezondheidszorg, maar niet van luxe.

• Voor een substantieel deel van de bevolking in de PIIGS landen moet de eerste 2-3 jaar een vangnet opgezet worden door de rijke Noord-Europese landen in de vorm van een basaal voedingspakket en goedkope, simpele huisvesting. Anders krijg je extreem heftige, mensonterende situaties zoals in Argentinië na 2001. Als we de hulp van b.v. 130+110 miljard euro aan Griekenland nou in dit vangnet storten, i.p.v. het indirect aan Franse en Duitse banken (die veel obligaties hebben) te geven, dan heb je het over 24.000 euro per persoon. Genoeg om ruim 3 jaar lang excessen te voorkomen, zodat Griekenland zich weer kan ontwikkelen.

• Grote hervormingen van de arbeidsmarkt en de regels en belastingen voor kleine ondernemingen sterk versoepelen in de PIIGS landen. Focus op een gezonde middenklasse en MKB. Die zijn de motor van de economie.

• Grote belastingontduikers (voornamelijk zeer rijke mensen en grote bedrijven) uit de PIIGS landen moeten keihard aangepakt worden door een speciale taskforce. Zij mogen de Europese pensioenen aanvullen met, alleen in Griekenland, al zo’n 40 miljard euro aan ontdoken belastingen op o.a. Zwitserse rekeningen.

Brainstorm mee en laat je kritische reacties en toevoegingen achter in het formulier hieronder.

 Interessant? Abonneer jezelf op de Realiteitsblog RSS Feed

This entry was posted in Economie/Crisis. Bookmark the permalink.

One Response to Suggesties voor oplossen Europese Kredietcrisis

  1. verster.jacques@wanadoo.fr says:

    Waarom niet de huidige eurozone vasthouden als ‘euro muntgebied’ waarbinnen
    elk land zijn munteenheid kan kiezen; Bij handel uit deze zone moet dat dan weer via de euro. Geeft het land binnen de zone de kans te re/devalueren. Geeft internationaal
    een verdedigbare euro. We hadden eigenlijk al zoiets in de voorfaze van de euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>