Hoe veilig is je geld met het depositogarantiestelsel?

Gisteren las ik een interessant bericht van Maarten Verheyen. Daarin legde hij uit dat het nog best bedenkelijk is hoe veilig je geld is, zelfs als je het spreidt over Nederlandse banken (met eigen bankvergunning; dus niet zoals bij ASN/SNS dochter/moeder zijn) en het saldo limiteert tot maximaal 100.000 euro per bank. Na Cyprus heerst het idee dat je geld veilig zou zijn, mits je die strategie maar zou volgen: spreiden en maximaal 100.000 euro. Dan val je onder het garantiestelsel, is de overtuiging. Maarrrrr….

Er is een heel groot verschil tussen Cyprus en Nederland. De gemiddelde banksaldi liggen in Cyprus namelijk vele malen hoger dan in Nederland. In Nederland blijkt dat slechts een zeer beperkt, eencijferig percentage van de totale banksaldi onverzekerd is. Volgens een rapport van de ECB blijkt dat slechts 4%* van het totale geld op alle bankrekeningen het gezamenlijk saldo boven de 100.000 euro betreft.

Waar in Cyprus meer dan de helft van het geld in het onverzekerde deel (dus het gezamenlijk saldo boven de 100.000 euro was groter dan het gezamenlijk saldo onder de 100.000 euro) viel en er dus een flinke “pot” was om de kleinere rekeningen te redden, is die pot in de rest van Europa (de niet-belastingparadijzen) nihil. Commissie de Wit gaf dan ook al aan dat 100.000 euro een te hoog bedrag is om te garanderen**.

Staat je geld bij de ING, dan verdwijnt jouw spaargeld in een grote pot van zo’n 1170 miljard euro (zie blz 90 annual report). Dat is namelijk het bedrag dat ING anno 31 december 2012 aan vreemd vermogen heeft staan op hun jaarbalans 2012. Grofweg 1110 miljard heeft ING geleend en 57 miljard is het eigen vermogen van ING. Van die 1110 miljard komt 455 miljard euro bij de rekeninghouders vandaan, waarbij hun spaarsaldi gezien kan worden als een lening aan de bank. Stel dat slechts 5% van dat totale saldo onverzekerd is, dan hebben we het over een kleine 23 miljard euro. Stel vervolgens dat de bank in de grote problemen komt door foute investeringen en door verkeerd gegokt te hebben met derivaten*** (waar er grote hefbomen spelen) en dat er een gigantisch verlies is, waardoor ING direct insolvent wordt. Na aftrek eigen vermogen, aandelen en obligaties (aandelen en obligaties worden nml. ook geconfisqueerd, voor zover die nog waarde hadden), is er nog steeds sprake van een tekort van. zeg, 250 miljard euro. Dan kunnen ze er dus voor kiezen om alle banksaldi af te romen tot 100.000 euro. Dat potje van 23 miljard euro kan dan gebruikt worden. Voor de rest moeten de resterende 227 miljard euro uit het depositogarantiestelsel komen.

Wilt u een rekening openen bij een veilige bank buiten de Eurozone?
Realiteitsblog heeft een uitgebreide analyse gemaakt en de perfecte bank voor u gevonden. Bestel het informatiepakket en u kunt direct aan de slag.
 
Andere banken kunnen dat uiteraard niet dragen. Het is een veel te groot bedrag (elke andere Nederlandse bank zou dan 20% van hun balanstotaal af moeten staan, terwijl hun eigen vermogen gemiddeld maar 2% tot 6% van hun balanstotaal betreft; zie banken-artikel). Als de overheid vraagt om die 227 miljard door andere banken te laten dragen, dan valt in een klap de gehele Nederlandse bankensector om. De overheid kan er dan voor kiezen om zelf die 227 miljard op te hoesten. Daarmee zou de staatsschuld echter wel schrikbarend dicht bij de 100% BNP komen, los van de vraag of het überhaupt haalbaar is om zo’n bedrag op korte termijn te lenen. De rente op de Nederlandse staatsobligaties zal stijgen tot Spaans-Italiaanse hoogtes. De overheid is ook niet eens verplicht om het garantiestelsel toe te passen****.

Conclusie: het depositogarantiestelsel werkt bij kleine bankjes, maar zodra een grote bank zoals ING, ABN of Rabobank een fikse verliespost te verwerken krijgt, is er feitelijk geen enkele onderbouwing meer voor het depositogarantiestelsel. Vooral bij ING en Rabobank, die allebei een balanstotaal hebben dat groter is dan, resp. in dezelfde orde van grootte als, het Nederlandse BNP, is het depositogarantiestelsel een leuk idee, maar biedt het slechts een vals gevoel van veiligheid. In werkelijkheid is het garantiestelsel niet veel meer dan twee brandweermannen die een laken opspannen om de val van een olifant die uit een brandende flat springt, te breken.


Zwitserse bankrekening openen?
Open een Zwitserse bankrekening voor slechts € 29,95 en u kunt direct aan de slag.
 
Het heeft dus zin om je geld bij zo klein mogelijke banken te plaatsen. Zolang niet alle banken tegelijk omvallen, is je kans dan groot dat de andere banken of de overheid je spaartegoeden kunnen redden/garanderen. Ook is het interessant om je geld te spreiden over (weer: kleine) banken die gevestigd zijn in verschillende landen.

* Kanttekening: het is niet helemaal duidelijk of die 4% geldt voor de gehele EU of dat het om Belgische bankrekeningen gaat in Maartens voorbeeld; maar in Nederland zal het niet veel anders zijn. Artikel wordt waarschijnlijk aangevuld met de bronnen van de statistieken.

** Commissie De Wit heeft al aangegeven dat 100.000 euro een te hoog bedrag is om te garanderen en dat het in niet-crisistijd verlaagd zou moeten worden naar 50.000 euro. Voor 2008 was de eerste 20.000 gegarandeerd en 90% van de volgende 20.000 euro, oftewel voor saldi boven de 40.000 euro was 38.000 euro gegarandeerd.

*** Derivaten zijn daadwerkelijk een gigantische bom onder menige bank. Zo heeft Deutsche Bank (jawel, zelfs de Duitsers die bekend staan om hun Grundlichtkeit) een blootstelling aan derivaten van maar liefst $73 Trillion Dollar, oftewel zo’n 55.000 miljard Euro (55 biljoen). Een procent verlies daarop, betekent een verlies in de orde van grootte van het volledige BNP van Nederland. Als er serieus wat mis gaat met deze derivaten, dan is de kans groot dat alle Europese banken omvallen.

**** Volgens een uitspraak van het hof van “The European Free Trade Association” hoeft een land niet garant te staan voor banksaldi ten tijde van een systeemcrisis. Dit naar aanleiding van de situatie rond Icesave. Niets weerhoudt de overheid er dus van om het depositogarantiestelsel naast zich neer te leggen en niet of slechts zeer beperkt garant te staan voor de saldi op de bankrekeningen.

 Interessant? Abonneer jezelf op de Realiteitsblog RSS Feed

This entry was posted in Economie/Crisis. Bookmark the permalink.

One Response to Hoe veilig is je geld met het depositogarantiestelsel?

  1. Niels says:

    En… is in goud en zilver beleggen nog altijd een goede business? Heb dankzij mijn ouders een klein appartement in Brussel, volledig hypotheek/schulden-vrij, dat ik nu verhuur omdat ik voor enige jaren buiten Europa verblijf. Een veilige belegging dergelijk schuldenvrij vastgoed?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>