Het pyramidespel “Europa”

Duitsland, Nederland, Finland, Luxemburg en Oostenrijk hebben vrijdag de sleutels tot hun staatskassen overhandigd aan de heren Monti en Rajoy, en, nog erger, aan de banken. Waar de Spaanse, Italiaanse en Franse banken tot op heden een geheimzinnig spel speelden om hun werkelijke situatie te verhullen, is het nu zeer lucratief geworden om snel met de billen bloot te gaan. Ineens zijn er rijke partnerlanden die de banken er weer bovenop zullen helpen; iets wat voor de Spaanse en Italiaanse overheden onmogelijk was geworden door de hoge rente op hun staatsobligaties.

We staan aan de vooravond van pittige ontdekkingen waarbij banken niet om pietluttige bedragen van 60 miljard zullen vragen, maar waarbij vele honderden miljarden opgeëist zullen worden door de insolvente banken. Tijdens het analyseren van de jaarverslagen voor mijn vorige artikel, is me duidelijk geworden hoe makkelijk het voor banken is om creatief te boekhouden en om afschrijvingen op onderpanden en op kredieten uit te stellen. Mijn verwachting is dat er in Zuid-Europa flinke lijken uit de kast zullen komen. Lijken waarvan de bankdirecties allang op de hoogte waren, maar die men tot op heden angstvallig geheim heeft kunnen houden voor de naïeve politici in Noord Europa. Het zal hier voornamelijk gaan om zakelijke kredieten en hypotheken waarvan men wist dat deze nooit meer afbetaald zouden worden. Ook op het gebied van derivaten staan ons waarschijnlijk interessante verrassingen te wachten.

Wat is er vrijdag gebeurd?
Rutte en Merkel zijn akkoord gegaan dat het ESM noodfonds gebruikt kan worden om direct banken te redden. Dit, terwijl in het ESM akkoord zeer duidelijk vermeld staat dat het fonds daar niet voor gebruikt mag worden. Het net door de eerste kamer geratificeerde ESM-verdrag is dus al achterhaald voordat het ESM überhaupt in werking gesteld zal worden. Het mag linea recta naar de vuilnisbak. Alle Eurozone landen zullen dus een nieuw ESM-verdrag moeten ondertekenen en ratificeren. En daar zal wel even wat tijd overheen gaan. Tijd die er eigenlijk niet is.

Mochten uiteindelijk de meeste Eurozone-landen snel akkoord gaan met de nieuwe ESM-regels, dan gaan de kluisdeuren van de Duitse en Nederlandse staatskas wagenwijd open. Mijn verwachting is dat de Spaanse, Italiaanse en Franse banken de komende maanden vele honderden miljarden euro’s zullen opeisen. De bankdirecteuren zetten hun puppy-oogjes in, en dreigen dat de Euro in zal storten als ze niet gered worden; Rajoy, Monti en Hollande fantaseren openlijk en onomwonden over doemscenario’s, waarbij ze dwangmiddelen niet schuwen. En, tja, wat zal De Jager dan doen? Nee stemmen? Ik ben bang van niet.

Nadat in het najaar van 2012 de eerste banken gered zullen worden, en de geldtanks van het ESM-fonds alleen nog vacuümdampen afgeven, verwacht ik dat er toch ineens grote weerstand zal ontstaan tegen verdere reddingsoperaties. Zodra we keer op keer bij mogen gaan storten in het ESM-fonds, en er herhaaldelijk grotere en nog grotere bezuinigingen gevraagd gaan worden van het volk, zal de bevolking eindelijk de link gaan leggen: Wij geven onze welvaart op om Zuid-Europese banken te redden. Banken die extreem onethisch gehandeld hebben, die alleen korte termijn winsten nagestreefd hebben, hoge bonussen uitgekeerd hebben en waarvan de aandeelhouders van hoge dividenduitkeringen genoten hebben. Hopelijk komt men tot inzicht voor 12 september en worden de VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks gedecimeerd na de verkiezingen. Sommigen nemen het woord “Landverraders” in hun mond als ze het over deze partijen hebben, en ik kan daar bar weinig tegenin brengen.

Het pyramidespel Europa
Rutte en Merkel zijn ingestapt in het pyramidespel Europa. De banken die zich in de top van de pyramide bevinden, hebben jarenlang winsten binnengeharkt, en nu wordt het Nederlandse AOW-, pensioen- en gezondheidszorggeld gebruikt om de pyramide aan de onderkant nog wat bij te stutten. Zoals bij elk pyramidespel zijn degenen die als laatste instappen het haasje. Bedankt Rutte, dat je je voor de kar van de financiële sector hebt laten spannen. Bedankt ook dat je je door hen hebt laten overhalen tot zuiver socialistische maatregelen; Als je een echte liberaal was, dan had je nooit ingestemd met het redden van banken en had je de vrije markt haar werk laten doen.

Als een bank faalt, dan moet een bank gewoon omvallen
Rutte en Merkel hebben de reeds tamelijk hopeloze situatie nog verder laten verslechteren. Politici lijken massaal aan korte termijn geheugenverlies te lijden. Om hun geheugen op te frissen: Het probleem in Europa is dat we in een ballon leven, een ballon gevuld met gigantische schulden. De banken zijn insolvent, de huizenprijzen zijn opgeblazen tot bizarre hoogtes en de gezinnen zitten (mede daardoor) tot over hun oren in de schulden. Om weer tot een normale, gezonde situatie te komen, zal deze ballon leeg moeten lopen. Banken moeten gewoon omvallen, huizenprijzen moeten met tientallen procenten corrigeren, mensen die boven hun stand geleefd hebben, moeten maar op de blaren zitten van hun riskante gedrag. Het is zeer pijnlijk, maar het is de realiteit. Rutte en Merkel hebben er echter voor gekozen nóg hogere staatsschulden aan te gaan en de ballon nóg verder op te blazen. Met als resultaat dat de spanning in de ballon groter en groter wordt en dat deze uiteindelijk met een gigantische knal zal knappen.

Zodra die schuldenballon knapt, zijn niet alleen de banken insolvent, de bedrijven failliet, de burgers werkeloos (en in de schuldsanering), maar zijn ook Nederland en Duitsland bankroet. Geen enkel ander weldenkend mens/land wil dan nog instappen in het pyramidespel. Niemand zal Nederland en Duitsland dan nog kunnen redden van de ondergang. Wat is er nog nodig om de Euro ten val te brengen: een oorlog. En, helaas, ook daar worden we op onze wenken bediend. Een blik richting Syrie en Iran (olieboycot vandaag officieel ingegaan) is voldoende.


Zwitserse bankrekening openen?
Open een Zwitserse bankrekening voor slechts € 29,95 en u kunt direct aan de slag.
 

Naschrift: Overlap Europa en Sovjet-Unie
Europa staat er op dit moment precies zo voor als de Sovjet-Unie USSR net voordat die instortte. Slechts twee van de tien puntjes moeten nog aangevinkt worden om een volledig vergelijkbare situatie te krijgen. En dat gaat waarschijnlijk een dezer maanden gebeuren. Eentje is een oorlog en die zit er aan te komen als je naar Syrië, Iran, Israël, (Rusland!, China!), etc. kijkt. En het andere punt is invoeren van een gecentraliseerde planeconomie en die zit er ook aan te komen met de Eurobonds/politieke unie, en waarvan de voorzet voor de bankenunie al een feit is. Een zeer interessante, uitgebreide analyse vind je hier: Dossier Einde USSR: parallellen met de EU .

Interessante artikelen
RTLZ/Tissen: Duitsland is de regie kwijt
Aad Verbaast: Banken delen de lakens uit op Eurotop
Franse president bevestigt dat ESM ‘pinautomaat’ is geworden

 Interessant? Abonneer jezelf op de Realiteitsblog RSS Feed

This entry was posted in Economie/Crisis. Bookmark the permalink.

One Response to Het pyramidespel “Europa”

  1. Pingback: Het ESM, een schokkende analyse | Bewust Nieuws

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>