Schuld Spanje stijgt 10% BNP per maand, ESM kansloos

De rating van Spanje is vandaag verder verlaagd van A naar BBB+. Steeds meer analisten zien in dat Spanje wel eens de ondergang van de Eurozone kan betekenen. Optimisten denken dat het ESM Spanje wel boven water kan houden. In deze blogpost leg ik uit waarom het ESM kansloos is.

Situatie Spanje
Spanje heeft eind 2012 een officiële staatsschuld van een zo’n 80% van het Spaanse BNP. Als je de schulden van de lokale Spaanse overheden en door de overheid gegarandeerde schulden (zie blz 15) meetelt, kom je al snel op de 100% BNP uit, oftewel zo’n 1000 miljard euro. Vervolgens zullen veel banken genationaliseerd c.q. geherkapitaliseerd moeten worden. Dit zou gaan om 140 miljard euro. In werkelijkheid is dat bedrag echter veel groter.

Spaanse bankensector failliet
De private schulden in Spanje liggen op 220% van het BNP, oftewel zo’n 2300 miljard euro. De eerder vermelde 140 miljard betreft een zeer optimistische schatting van de uitstaande bankleningen die niet terugbetaald kunnen worden. Als dat al zou kloppen, dan zou Spanje te redden zijn door 140 miljard naar die banken over te maken, is de stelling van sommige (naïeve?) analisten. Die 140 miljard is helaas slechts het topje van de ijsberg. Het gros van de Spaanse banken heeft de huizen nog tegen de piekwaarde uit 2008 op de balans staan, terwijl die prijzen inmiddels al zo’n 30-40% gedaald zijn. Verliezen zijn nog lang niet voldoende afgeschreven (blz 31). Tevens wordt er geen rekening gehouden met een nog vergaande verdere daling van nog eens 30 a 50% (zie vanaf blz 22). Ook zijn de banken nog erg schuw met executieverkopen, omdat ze maar al te goed snappen dat het dan snel van kwaad tot erger zal gaan met de huizenprijzen. Met een werkloosheid van 24,4%, een jeugdwerkloosheid van 52%, en de zeer lage hypotheekrente (die dus kan stijgen), kunnen de zaken snel uit de hand lopen. Daarnaast zullen nog veel meer bedrijven failliet gaan door de recessie, waardoor nog meer zakelijke leningen afgeschreven zullen moeten worden. Er is weinig fantasie voor nodig om het tekort van de Spaanse banken op vele honderden miljarden te schatten. Mocht de Spaanse overheid deze banken willen redden, dan is er eerder 300 a 500+ miljard euro nodig. Het is niet voor niets dat Spaanse banken zoveel mogelijk proberen te lenen bij Draghi (LTRO).

Spanje bouwt in het geheim grote schulden op bij Duitsland, Nederland, Luxemburg en Finland
Middels het Target2 systeem, is het voor de Spaanse centrale bank mogelijk gebleken een schuld van honderden miljarden euro’s (276 miljard eind maart, stijging van 65 miljard in een maand) op te bouwen bij de Duitse Bundesbank, Nederlandse DNB, Finse en Luxemburgse centrale bank (in die volgorde). In de Target2 grafieken zie je dat de schuld steeds sneller toeneemt. Als je alle eerder vermelde bedragen laag inschat en bij elkaar optelt (80% officieel + 20% lokale overheden + 30% herkapitalisatie + ~30% Target2), dan heeft Spanje in werkelijkheid een schuld van meer dan 160% van het BNP, oftewel 1600+ miljard euro. En elke maand stijgt die schuld met tussen de 7 en 10% van het BNP (70-100 miljard i.v.m. oplopende Target2 schuld, toenemende herkapitaliseringsbehoefte banken en de economische recessie waardoor BNP daalt). Meer over Target2 en reacties centrale banken.


Zwitserse bankrekening openen?
Open een Zwitserse bankrekening voor slechts € 29,95 en u kunt direct aan de slag.
 

Rentelasten
De rente op 10-jarige Spaanse obligaties ligt nu rond de 6%, en dat is waarschijnlijk nog maar het begin. Bij een schuld van 1600 miljard euro (na volledige herkapitalisering) betekent dat een kostenpost van 96 miljard euro per jaar. De overheidsinkomsten in Spanje liggen (nu nog) op zo’n 350 miljard euro, wat betekent dat er na onderhoudskosten van de staatsschuld slechts 254 miljard euro overblijft en dat dus zo’n 27,5% van de overheidsinkomsten direct naar rentevergoedingen stroomt. Een onhoudbare situatie, zeker als de rente verder stijgt. Dan is het heel snel over en uit en rest niets anders dan een Spaans bankroet.

Het ESM is een wassen neus
Los van het feit dat het ESM een monster in schaapskleren (zelfs Rekenkamer is negatief) is dat de soevereiniteit van de Europese landen vernietigt, is het totaal incapabel om de Spaanse (en snel daarna Italiaanse) crisis op te lossen. De landen in de Eurozone hebben samen voor 700 miljard euro aan garanties gegeven aan het ESM. Het ESM kan vervolgens op eigen houtje en zonder enige verantwoording af te leggen dit geld verdelen naar landen in nood. Eind maart is het uitgebreid naar 800 miljard euro, waarvan 300 miljard al gereserveerd is voor Griekenland.

Het ESM zou de mega-bazooka zijn die de Euro kan redden, maar een simpele rekensom laat zien dat het ESM niet veel meer is dan een waterpistooltje. Zo is 300 miljard van het ESM reeds gebruikt of gereserveerd voor Griekenland. 400 miljard euro zal pas in/eind 2013 beschikbaar komen. Dan blijft er dit jaar slechts 100 miljard over. En dan moet je nog meerekenen dat Italië, Spanje, Griekenland, Portugal, Ierland, Cyprus en Malta onmogelijk bij kunnen dragen aan hun eigen redding, wat betekent dat er nog maar zo’n 60 miljard over is om te besteden dit jaar. Sterker nog, als je de garanties van de PIIGS-landen naar rato weglaat, dan is het ESM-startkapitaal (lees: garanties) slechts 525 miljard euro, waarvan dus 300 al voor Griekenland gereserveerd. Er blijft slechts 225 miljard over, waarvan het gros pas in 2013 vrijkomt. Het ESM is in 2012 kansloos om zelfs maar een klein Spaans bosbrandje te blussen.

Alleen de kapitaalvlucht uit Italië en Spanje tapt het ESM al leeg
Los van het feit dat het ESM (nu nog) niet gebruikt mag worden om banken te redden, is de kapitaalvlucht vanuit Italië en Spanje via Target2 al voldoende om het ESM voor het einde van 2012 leeg te tappen. Sterker nog: het totale saldo aan Target2 leningen is 987 miljard euro, waarvan het gros op rekening van Duitsland en Nederland komt. Het ESM valt werkelijk in het niets bij deze verscholen schulden. Zolang landen hun bankensector moeten/willen redden, is de situatie voor zowel Spanje, Italië als Griekenland hopeloos. En zolang de Noordelijke Euro-landen de zuidelijke willen blijven redden, zal hun uiteindelijke bestemming (totaal bankroet gehele Eurozone) verbonden blijven.

Bron: http://www.querschuesse.de/target2-salden/

Begrotingstekort Nederland: we geven 7,3% teveel uit in 2013
In Nederland is het begrotingstekort over 2013 voorlopig verlaagd naar 3,0%, wat nog steeds een zeer groot tekort is. 3,0% slaat namelijk niet op 3% van de overheidsinkomsten, maar op 3% van het BNP. Met een BNP van 640 miljard euro beschikt Nederland slechts over 258 miljard aan overheidsinkomsten. Het tekort van 3% BNP (19 miljard) is dus in werkelijkheid een pittige 7,3% van de overheidsinkomsten. De overheid moet dus zo’n 7% minder uit gaan geven om tot een begrotingsevenwicht te komen. Er staan ons draconische bezuinigingen te wachten in 2013 en verder. Als het BNP lichtjes gaat dalen en daarnaast de garanties aan het ESM volgestort moeten worden, dan gaat de pijn heel tastbaar worden en kan Nederland ineens voor het voldongen feit staan van bezuinigingen van tientallen miljarden euro’s. Zeg dan maar vaarwel tegen de welvaartsstaat Nederland. Het Target2 saldo van de DNB staat momenteel op 144 miljard euro (kleine 7 maanden van alle overheidsinkomsten!) en is sterk stijgende. Als de PIIGS-landen uiteindelijk en onvermijdelijk de Euro vaarwel zeggen, stijgt onze staatsschuld in een klap met dat bedrag. Zelfs De Jager onderkent dit (volgens hem kleine) risico (kamervragen 11-04-2012), alhoewel hij uitlegt dat de verdeelsleutel anders zal zijn.

Om de Euro in stand te houden, zullen daarnaast nog vele honderden miljarden per jaar naar de PIIGS-landen moeten stromen vanuit Duitsland en Nederland (transferunie). Als Nederland daar 10%-15% van moet betalen (zodra Italië en Spanje wegvallen als bijdragers), is de conclusie snel getrokken: De Eurozone houdt alleen stand als de Duitsers en Nederlanders (en Luxemburg en Finland) al hun welvaart aan Zuid Europa willen geven. Mogelijk dat de eurofiele VVD, CDA en D66 zelfs zo gek zijn om dit nog een tijd erdoorheen te willen drukken, maar mijn vermoeden is dat het volk dan uit noodzaak toch maar een SP-PVV coalitie aan de macht laat om de Euro-puinhoop definitief op te ruimen.

Hoe jezelf te beschermen tegen de drukpers van Draghi
Een voor de hand liggende oplossing is uiteraard het ongelimiteerd aanzetten van de drukpers. Duitsland zal op zijn zachtst gezegd “not amused” zijn en het kan dan dus zijn dat Duitsland als eerste uit de Euro stapt. Maar als Draghi vanachter zijn computer iets te vaak op Ctrl-P gedrukt heeft om nog meer biljoenen aan Euro-biljetten (gaat in werkelijkheid allemaal digitaal uiteraard) af te drukken, zal uiteindelijk toch flinke inflatie toeslaan. Als dat gebeurt, dan kan je je tegen deze sterke koopkrachtvermindering van je spaartegoeden beschermen door inflatie-bestendige investeringen te doen.
Lees de onderaan vermelde twee artikelen op ZeroHedge en je krijgt een idee hoe ik erover denk. Kort samengevat: Je spaargeld z.s.m. buiten de Euro stallen in b.v. US Dollars. Zodra de Euro (en de Europese beurzen) instort en zilver en goud tijdelijk omlaag gaan, wissel je je dollars om in *fysieke* edelmetalen. Het is een beetje casino-strategie, want hoewel de USD tot op heden in elke crisis als veilige haven gezien werd (en dan dus steeg), is er uiteraard geen garantie dat het nu weer zal gebeuren. De USD zelf is nml. ook een tikkende tijdbom. Daarom is het verstandig om alvast een deel van je kapitaal in goud (stabieler) en zilver (volatieler dan goud, maar meer groeipotentieel) om te zetten. Goedkope landbouwgrond is ook een optie, maar lastiger te verwezenlijken. Zoek o.a. op Jim Rogers en Marc Faber als je nog meer ideeën op wilt doen om jezelf te beschermen tegen hoge of zelfs hyperinflatie.

De twee artikelen:
Relatie tussen goudprijs en mate van bijdrukken geld
Get physical Gold and Silver (lees vooral reactie Roger O. Thornhill voor strategie)

Interessante achtergrondartikelen:
Investment-Focus-The-Pain-in-Spain: Analyseert Spaanse schuld en adviseert kopen CDS
ESM details
Business Insider: ESM, EFSF
Wikipedia: ESM
Tsunami Alert: Send in the Bond Squad

 Interessant? Abonneer jezelf op de Realiteitsblog RSS Feed

This entry was posted in Economie/Crisis. Bookmark the permalink.

7 Responses to Schuld Spanje stijgt 10% BNP per maand, ESM kansloos

 1. Menno says:

  Was even benieuwd op welke andere grondslagen u meent dat u een autoriteit bent op het gebied van realisme? Het feit dat u veel leest, wilt dat nog niet verklaren. (Het hangt er maar vanaf wat u leest namelijk).

  • Ed says:

   Hoi Menno,
   Ik ben en zie mezelf geenszins als een autoriteit op het gebied van realisme. Zie ook Over Realiteitsblog. Ik probeer met zoveel mogelijk cijferkundige onderbouwing wel iets meer (van mijn?) realiteit in discussies te brengen. Is het niet raar dat in de politiek en de gevestigde media nergens over Target2 gesproken wordt bijvoorbeeld? Of dat er nergens over de grote risico’s van het ESM gediscussieerd wordt? Of dat bij een bankenstresstest slechts zeer optimistische en onrealistische scenario’s getest worden? De burger wordt willens en wetens domgehouden en krijgt niet de volledige realiteit onder ogen. Dat probeer ik te veranderen.

   Het hangt inderdaad erg af van wat ik lees, maar sommige feiten zijn gewoon moeilijk te ontkennen of tegen te spreken. Wel is het zo dat b.v. toekomstvoorspellingen en strategieën om met de crisis om te gaan altijd lastig zijn. In die gevallen probeer ik mensen te citeren die al decennia-lang goede investeringen doen en een goed voorspellend vermogen hebben wat crisissen betreft. Denk aan Kyle Bass (voorspelde failliet Griekenland al in 2007), Jim Rogers en Marc Faber (voorspelden beiden deze crisis en hebben uitstekend “track-record”). Ik luister liever naar deze heren dan naar politici en economen die keer op keer de zaken compleet verkeerd ingeschat hebben, en waarvan bekend is dat ze in crisissituaties leugens op leugens stapelen om het volk maar mak te houden.
   Ook een boek als “This Time is Different”, een diepgaand wetenschappelijk onderzoek naar de crisissen van de afgelopen 800 jaar en geschreven door professoren, acht ik wat hoger dan wanneer Merkel (banken-marionet) zegt dat alles wel goed komt.

   Maar nogmaals, zoals ik op de pagina “Over Realiteitsblog” schrijf, heb ik zeker de waarheid niet in pacht. Ook heb ik geen formele opleiding op het gebied van economie genoten, maar dat zou ook juist wel eens in mijn voordeel kunnen werken, aangezien ik niet “verpest” ben met het Keynesiaans denken bijvoorbeeld en overal extra kritisch naar kan kijken.

   Hopelijk kan je iets met de informatie op mijn site. Loop wel zelf de bronnen na en blijf objectief denken. Dan kan er niet zoveel fout gaan, denk ik.

 2. Ball says:

  Het kan me misschien ontgaan zijn maar 7,3% – 7 % is geen 3% hier klopt volgens mij iets niet..

  • Ed says:

   Bedankt voor je feedback. Ik zal het iets beter uit proberen te leggen.
   Na de bezuinigingen van de Kunduz-coalitie geeft Nederland volgend jaar nog steeds 3% van het BNP te veel uit. 3% van het BNP betreft 0,03 x 640 miljard euro = 19,2 miljard euro.

   De overheid geeft jaarlijks dus nog steeds 19 miljard meer uit dan het feitelijk beschikbaar heeft. Als je alle belastinginkomsten en overige baten optelt kom je op slechts 258 miljard euro. De overheid geeft dus 258+19 = 277 miljard euro uit, terwijl er 258 binnen komt. Dus 7,3% te veel. 277/258=107,3%.

   Om bij een begrotingsevenwicht te komen, wat wil zeggen dat je precies zoveel uitgeeft als dat er aan inkomsten binnenkomt, moet van die 107,3% dus 100,0% gemaakt worden. Hoeveel moet de overheid dan dus bezuinigen op haar uitgaven: 19 miljard van de 277 miljard. En 19/277 = 6,9%.
   Als je die bezuiniging van een kleine 7% spreidt over alle overheidsuitgaven, dan zou het betekenen dat elk ministerie ineens 7% minder tot zijn beschikking krijgt, en dat is natuurlijk zeer goed voelbaar in de portemonnees van de burgers. Als alle Euro-landen besluiten in de Eurozone te blijven, dan zal de pijn voor de burgers jaarlijks groter en groter worden, tot het uiteindelijk onhoudbaar wordt, is mijn voorspelling. De drukpers biljoenen euro’s laten drukken is ook geen optie, want ook dan voelen we het in onze portemonnees, maar dan middels inflatie.

   In de media vergeten politici vaak het woordje BNP erachter te zitten, en zeggen ze: we moeten 3% bezuiniging, in plaats van dat ze zeggen dat ze 3% van het BNP moeten bezuinigen, of beter nog, we moeten 7% bezuinigen op onze uitgaven. Daar zit dus een heel groot verschil in. Dat is wat ik uit wou leggen.

 3. Joost van den Heuvel says:

  Ik ben bang dat u gelijk krijgt. Ik volg het nieuws achter het nieuws, u niet alleen maar vele anderen waaronder vooraanstaande economen voorzien dergelijke scenario’s. Ik heb daarom enkele maanden geleden een groot deel van mijn vermogen omgezet in US$. Hierop maak ik een ongelooflijk rendement via eindelijkrendement.nl , sinds Januari dit jaar al 36% winst laten uitkeren. Van deze winst koop ik fysiek Goud en Zilver. Ik kan het iedereen aanraden het op deze manier te doen.

 4. Santi says:

  Goed artikel, ik heb net een artikel gelezen dat de FED echt als lender of last resort gaat optreden. http://www.dutchbullion.nl/nieuws/14-Is-de-Federal-Reserve-ook-voor-Europa-de-%27lender-of-last-resort%27%3F.html

  Dan begrijp ik dat zelfs de VS met haar drukperzen Europa niet wil laten vallen. Dan is er toch maar één uitweg voor het westen? Geld printen en hoge inflatie?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>