Monthly Archives: June 2011

Stoppen met subsidie elektrische auto’s?

In het vorige artikel werd al berekend dat een elektrische auto nagenoeg net zoveel fossiele brandstof verbruikt als een auto die op benzine, LPG of aardgas rijdt.

Posted in Milieu | 4 Comments

Zin en onzin van elektrische auto’s

Meer een meer autofabrikanten introduceren elektrisch aangedreven auto’s. Door zowel de politiek als milieugroepen worden deze voertuigen aangeprezen als de oplossing voor de opwarming van de aarde en de slechte luchtkwaliteit in stedelijke gebieden. In de realiteit van 2011 blijkt … Continue reading

Posted in Milieu | 7 Comments